Our Dance Schedule

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
  09:00 - 10:00
Beginners Ballet
10:00 - 11:00
Open Contemp
   
18:30-19:30
Beginners Ballet

    17:30 - 18:30
Open Tap
 


18:30 - 19:30
Adult Open Ballet
 
19:30 - 20:30
Beginner Contemporary
       

Our Yoga Schedule

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
  6:00 - 7:00: Vinyasa        
 8:00 - 9:00: Vinyasa    8:00 - 9:00: Restorative Yin  08:15 - 09:45: Ashtanga (90min)  8:00 - 9:00: Restorative/ Yin  8:00 - 9:15:
Move your Mind yoga (75min)
   18:00 - 19:00: Ashtanga    18:30 - 19:30: Restorative / Yin    

Our Children’s Dance Schedule

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       9:45 - 10:15: Pre-primary Ballet (4-5)
14:30 - 15:00: Pre-primary Ballet (4-5) 14:00 - 14:45 Pre - Teen Hip-Hop ( 9 - 13) 14:15-14:45 Grade 1 ballet (7 - 8) 14:15 - 15:00: Grade 3 ballet 9-11) 14:15 - 14:45: Grade 1 Modern (7-8) 10:15 - 11:00: Grade 1 Ballet (7 - 8)
15:00 - 15:30 : Baby Acrobatics ( 3-4) 14:45 - 15:30 : Grade 3 Modern ( 9 - 11)  14:45 - 15:15: Primary Hip Hop (6 - 8) 15:00 - 15:45: Grade 4 modern (10-12) 14:45-15:15 Primary Tap (5 - 6)  10:30 - 11:00: Grade 3 ballet ( 9 - 11)  
15:30 - 16:15 : Junior acrobatics 15:30 - 16:30: Silver modern (13 - 15)  15:15 - 16:15 Intermediate Ballet (16 +)  15:45 - 16:45 Silver Modern ( 13 - 15)  15:15 - 16:15 Intermediate Ballet (16+) 11:00 - 12:00: Level 3 ballet (9-11) 
15:00 - 15:45: Grade 4 modern (10-12)  16:30 - 17:15 Grade 6 Tap (12 - 15) 15:15 - 16:15: Intermediate Pointe (16+)  16:45 - 17:30 Grade 6 Tap (12 - 15) 16:15 - 17:00: Grade 3 Modern (9 - 11)  
15:45 - 16:30 Grade 3 Ballet (9 - 11)  17:15 - 18:00 Grade 2 Tap (8 - 10)  17:15 - 18:15 Grade 5 Ballet 17:30 - 18:30 Intermediate Modern (16+)    
16:15 - 17:15: Teen Acrobatics (13+)    18:15 - 19:15 Intermediate Modern (16+)      
16:30 - 17:15 Bronze tap (9 - 11)  
17:15 - 18:15: Grade 5 ballet (14 -16)